Colegiul Consilierilor Juridici din Transporturi

Click here to edit subtitle

Acest blog este pus la dispoziție de Colegiul Consilierilor Juridici din Transporturi numai în scopuri generale de informare și educație.


view:  full / summary

Propuneri de modificare Statut CCJT

Posted by CCJT on October 4, 2020 at 8:30 AM Comments comments (0)

CAPITOLUL I

CONSTITUIRE, DENUMIRE, SEDIU, FORMA JURIDICA, DURATA

Art. 1. – (1) COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI DIN TRANSPORTURI, denumit in continuare "Colegiul", este o asociatie profesionala constituita din consilierii juridici care isi desfasoara activitatea in ramura transporturilor şi activităţi conexe, semnatari ai Actului Constitutiv si ai prezentului Statut, infiintata in temeiul art. 9, 40, 41 si 45 din Constitutia Romaniei, a prevederilor art. 5 si a...

Read Full Post »

Rss_feed